Ravinen St-johannes Styrstad Aftonbladet Nt ONE NRFK

 

 

Lars & Inger Nordells hemsida

Familjen Nordell

 

 


   

Släktforskning Släktforskningen påbörjades av Tore Nordell på 70 talet och slutade någon gång i början på 80 talet. Forskningen slutar i början på 1800 tale och har inte fortsatts men än att de äldsta släktingarna på John Nordell´s sida har dokumen-terats digitalt.

 

 

 

| ©2006 Lars Nordell